معرفی

یونس قربان زاده مدیر برق - الکترونیک و مدیر سایت

اینجانب یونس قربان زاده آماده دریافت انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان می باشد .

Email: yazarzilog@yahoo.com

www.azkiya.ir

کلمات کلیدی :

جدیدترین خدمات و محصولات


 • شمارنده 6 رقمی

  شمارنده 6 رقمی

 • طراحی و ساخت سنسور نخ

  طراحی و ساخت سنسور نخ

 • برد کنترلی سیستم رنگرزی

  برد کنترلی سیستم رنگرزی

 • برنامه نویسی

  برنامه نویسی

 • طراحی و تعمیر

  طراحی و تعمیر

ابر واژه ها