طراحی و تعمیر

طراحی و تعمیر

طراحی - ساخت وتعمیر بردهای الکترونیکی

طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال .

طراحی مدارات میکروکنترلری با استفاده از میکروکنترلرهای خانواده 8051 -ARM -AVR .

طراحی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Proteus.

طراحی و ساخت با استفاده از نرم افزار Altium Designer.

تعمیر بردهای الکترونیکی ماشینالات ریسندگی و صنعتی .

کلمات کلیدی :

جدیدترین خدمات و محصولات


 • شمارنده 6 رقمی

  شمارنده 6 رقمی

 • طراحی و ساخت سنسور نخ

  طراحی و ساخت سنسور نخ

 • برد کنترلی سیستم رنگرزی

  برد کنترلی سیستم رنگرزی

 • برنامه نویسی

  برنامه نویسی

 • طراحی و تعمیر

  طراحی و تعمیر

ابر واژه ها